privacy verklaring

The Factory vindt privacy en de bescherming ervan belangrijk.
In de algemene voorwaarden lees je hoe wij op deze website omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
The Factory kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van The Factory en omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan The Factory verstrekt. The Factory kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw e-mailadres
  • Jouw leeftijd

Waarom we gegevens nodig hebben
The Factory verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Jou te kunnen bellen/appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren
The Factory zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Beveiliging
The Factory neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.